Система недержавного
пенсійного забезпечення
 

Як функціонує
недержавний пенсійний фонд

Відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” діяльність по залученню коштів учасників недержавний пенсійний фонд може розпочати лише після укладення договорів про обслуговування фонду з Компанією - Адміністратором, Компанією з управління активами та Банком – Зберігачем.

Такі законодавчі вимоги впроваджені з метою максимального захисту інтересів учасників та збереження заощаджень.

Адміністратор фонду – юридична особа, що здійснює адміністрування недержавного пенсійного фонду.
Основними функціями Адміністратора недержавного пенсійного фонду є:
- ведення персоніфікованого обліку учасників фонду – тобто їх індивідуальних пенсійних рахунків;
- укладення пенсійних контрактів від імені фонду;
- забезпечення приймання пенсійних внесків, котрі вносяться у фонд;
- укладання договорів на виплату пенсії на визначений строк від імені фонду;
- подання до державних і контролюючих органів з подальшою публікацією у пресі інформації про фонд і здійснення ним діяльності по недержавному пенсійному забезпеченню;
- надання звітності про діяльність фонду;
- ведення бухгалтерського і податкового обліку фонду, та інш.

Компанія з управління активами – юридична особа, що здійснює професійну діяльність з управління активами пенсійних фондів на підставі відповідної ліцензії.
Основна функція полягає у здійсненні ефективного інвестування пенсійних коштів фонду у активи, дозволені законодавством. А це передбачає формування інвестиційного портфелю фонду з метою забезпечення найбільшого інвестиційного прибутку фонду при виборі найбільш надійних об’єктів інвестування.

Зберігач фонду – банк, котрий має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (у цьому банку зберігаються цінні папери, та інші активи, що належать пенсійному фонду; ведеться поточний рахунок, інші рахунки фонду).


 

 

ВНПФ “Прикарпаття” Свідоцтво  про реєстрацію фінансової установи
ПФ №35 видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.05.2005 перевидане 18.01.2016 року