Переваги
від участі у недержавному пенсійному забезпеченн
і
 

Переваги від участі у недержавному пенсійному забезпеченні


Недержавне пенсійне забезпечення –
це вигідний спосіб накопичення.

І ось чому:
- Вам буде відкрито індивідуальний пенсійних рахунок, на якому накопичуватимуться Ваші кошти;
- гроші, котрі накопичуються на Вашому індивідуальному рахунку в НПФ, „працюють” і приносять інвестиційний дохід, який розподіляється щомісячно;
- Ви самі обираєте розмір пенсійних внесків (мінімальний внесок – 10% від мінімальної зарпплати, максимальний внесок не обмежується) та періодичність сплати внесків (щомісячно, щоквартально, раз на рік);
- недержавна пенсія виплачується додатково до державної. Наявність та розмір недержавної пенсії ніяк не впливає на розмір державної пенсії;
- Згідно законодавства існують податкові пільги для фізичних осіб, які є вкладниками НПФ;
- інвестиційний прибуток, який приносять пенсійні накопичення, також не оподатковується, а розподіляється між учасниками фонду;
- зі всієї суми пенсійних виплат, які Ви отримаєте з НПФ після досягнення пенсійного віку, податком з доходів фізичних осіб обкладаються тільки 60%;
- почати отримувати недержавну пенсію можна на 10 років раніше, ніж державну, або на 10 років пізніше – тоді, коли Вам це зручно. Так, на сьогоднішиній день жінки можуть почати отримувати пенсію в 45, а чоловіки в 50 років. Якщо ж Ви хочете більше накопичити за рахунок інвестиційного прибутку, наприклад, якщо Ви ще працюєте, то жінки можуть почати отримувати недержавну пенсію в 65, а чоловіки в 70 років.
- Можливість передачі пенсійних накопичень у спадок;

Пенсійна арифметика.
Розмір пенсійних накопичень на Вашому пенсійному рахунку, тобто розмір Вашої недержавної додаткової пенсії, прямо пропорційно залежить від розміру щомісячних внесків та періоду накопичення. Отже, щоб забезпечити гідну старість Ви самі маєте обрати варіант перерахувань внесків до НПФ на Вашу користь:
- чим менший період накопичень, тим більший розмір щомісячного внеску;
- чим більший період накопичень, тим менший розмір щомісячного внеску.

 

 

ВНПФ “Прикарпаття” Свідоцтво  про реєстрацію фінансової установи
ПФ №35 видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.05.2005 перевидане 18.01.2016 року