Інформація про особу, яка здійснює управління активами:


Повна назва

Приватне акціонерне товариство “Прикарпатська інвестиційна компанія “Прінком”

Код ЄДРПОУ

20542223

Місцезнаходження

76019, м.Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 22

Ліцензія

АД №034306 від 06.04.2012 р.,
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Термін дії ліцензії – 08.04.2012 р.- необмежений

Телефон

(0342) 53-01-26

факс

(0342) 53-23-20

Сайт

www.princom.com.ua

 

 

ВНПФ “Прикарпаття” Свідоцтво  про реєстрацію фінансової установи
ПФ №35 видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.05.2005 перевидане 18.01.2016 року