Інформація про Адміністратора:


Повна назва

Приватне акціонерне товариство
“Прикарпатська інвестиційна компанія “Прінком”

Місцезнаходження

76019, м.Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 22

Код ЄДРПОУ

20542223

Ліцензія

Провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, рішення № 135 від 23.02.2021 року
Термін дії ліцензії – 23.02.2021 р.- безстроковий

Телефон

(0342) 53-01-26

факс

(0342) 53-23-20

E-mail

www.princom.com.ua

 

 

ВНПФ “Прикарпаття” Свідоцтво  про реєстрацію фінансової установи
ПФ №35 видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.05.2005 перевидане 18.01.2016 року