<


Пенсійні виплати
 

Пенсійні виплати


Пенсійна виплата може бути двох видів:

Пенсія на визначений строк
Переваги цього виду пенсійної виплати:
- ви самі обираєте строк, протягом якого будете її отримувати (але не менше 10 років);
- самі вибираєте періодичність, з якою будете отримувати пенсію: щомісячно, щоквартально, а можливо раз у півріччя)
- свій пенсійний вік Ви також обираєте самі.

Одноразова пенсійна виплата
Це вид пенсійної виплати, коли Ви можете отримати всі заощаджені кошти відразу. Однак для цього повинні бути дуже серйозні підстави:
- медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду;
- виїзд учасника на постійне проживання за кордон;
- коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (тобто, коли накопичена сума не є достатньою для забезпечення протягом 10 років щомісячної виплати у розмірі 50% офіційно затвердженого прожиткового мінімуму);
- смерть учасника фонду (виплату отримують спадкоємці учасника).

Пенсійний вік, по досягненні котрого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначає сам учасник шляхом написання заяви Адміністратору фонду про визначення пенсійного віку. Він може бути меншим або більшим на 10 років, ніж пенсійний вік за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням. Тобто на сьогоднішній день для чоловіків цей вік від 50 до 70 років (при пенсійному віці для виходу на державну пенсію у 60 років), для жінок – від 45 до 65 років (для отримання державної пенсії цей вік має скласти 55 років). При настанні інвалідності учасником фонду виплата недержавної пенсії допускається і раніше. У цьому випадку учасник фонду може визначити свій „недержавний” пенсійний вік після настання інвалідності без таких обмежень.

 

ВНПФ “Прикарпаття” Свідоцтво  про реєстрацію фінансової установи
ПФ №35 видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.05.2005 перевидане 18.01.2016 року