Непідприємницьке товариство
відкритий недержавний пенсійний фонд

"ПРИКАРПАТТЯ"


Недержавний пенсійний фонд
– НПФ – юридична особа,
створена відповідно до Закону України „Про недержавне
пенсійне забезпечення”, яка має статус неприбуткової
організації (непідприємницького товариства), функціонує
та провадить діяльність виключно з метою
накопичення пенсійних внесків на користь
учасників пенсійного фонду з подальшим
управлінням пенсійними
накопиченнями та отримання
певного інвестиційного доходу,
а також здійснює пенсійні
виплати своїм учасникам.
Недержавний пенсійний Фонд "Прикарпаття" –
став переможцем в номінації “Фінансові новації”
серед лідерів економічного прогресу Івано-Франківська
"Тріумф-2006". 

 

ВНПФ “Прикарпаття” Свідоцтво  про реєстрацію фінансової установи
ПФ №35 видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.05.2005 перевидане 18.01.2016 року