Новини недержавного пенсійного фонду
"ПРИКАРПАТТЯ"


відбулись збори засновників
збори засновників

21.03.11 р. відбулись збори засновників Непідприємницького товариства відкритий недержавний пенсійний фонд "ПРИКАРПАТТЯ"
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про обрання голови та секретаря зборів.
Порядок денний:
2.Звіт Ради ВНПФ "Прикарпаття за 2010 р.
3. Про затвердження підсумків роботи ВНПФ "Прикарпаття"
за 2010 р.
4. Про вихід членів Ради зі складу фонду
Прийняті рішення:
По першому питанню
Обрати головою зборів Рязанцева Віктора Володимировича, а секретарем зборів – Лютого Ярослава Васильо
По другому питанню
Прийняти звіт Ради ВНПФ "Прикарпаття"
за 2010р. до уваги як задовільний.
По третьому питанню
Затвердити підсумки роботи ВНПФ "Прикарпаття" за 2010р. як задовільні.
По четвертому питанню
Задовільнити заяви членів ради про вихід з ради фонду:
Фугеля Володимира Григоровича;
Турчинського Тараса Романовича;
Гладкої Надії Богданівни;
Рябова Сергія Вікторовича.
Блащак Надії Степанівни

джерело: адміністратор
2011-03-21 14:14:14


Читайте також:

Відбулися збори засновників
Відбулися збори засновників Затвердження підсумків року
Відбулися збори засновників Затвердження підсумків року
Відбулися збори засновників
Відбулися збори засновників
Відбулися збори засновників
Відбулися збори засновників Затвердження підсумків року
Відбулися збори засновників
Відбулися збори засновників Затвердження підсумків року
Відбулися збори засновників Затвердження підсумків року
Відбулися збори засновників
Зміна адреси адміністратора
відбулись збори засновників
відбулись збори засновників
Відбулися збори засновників
Відбулися збори засновників
Виписка з індивідуального пенсійного рахунку
відбулись збори засновників
Недержавний пенсійний фонд "Прикарпаття" звітує за 2007 рік
відбулися збори засновників
відбулись збори засновників
Пенсійні виплати
Відбулись збори засновників
НПФ "Прикарпаття" - лідер економічного прогресу
відбулись збори засновників

 

 

ВНПФ “Прикарпаття” Свідоцтво  про реєстрацію фінансової установи
ПФ №35 видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.05.2005 перевидане 18.01.2016 року