Новини недержавного пенсійного фонду
"ПРИКАРПАТТЯ"


відбулися збори засновників
Затвердження підсумків роботи

14.02.08 р. відбулись збори засновників Непідприємницького товариства відкритий недержавний пенсійний фонд "ПРИКАРПАТТЯ".

Збори засновників НТ ВНПФ "Прикарпаття"
Порядок денний:
1.Звіт Ради ВНПФ "Прикарпаття за 2007 р.
2. Про затвердження підсумків роботи ВНПФ "Прикарпаття"
за 2007 р.
3.Про делегування представників засновників фонду до ради ВНПФ "Прикарпаття"
4. Про прийняття рішенняпро зміни у складі ради ВНПФ "Прикарпаття" та затвердження списку осіб, які визнані членами ради фонду.

Прийняті рішення:

По першому питанню
Прийняти звіт Ради ВНПФ "Прикарпаття"
за 2007р. до уваги як задовільний.
По другому питанню
Затвердити підсумки роботи ВНПФ "Прикарпаття" за 2007р. як задовільні.
По третьому питанню
Делегувати Блащак Н.С.до ради ВНПФ "Прикарпаття" від при ватного підприємства "Андріоль"та визнати її членом ради ВНПФ "Прикарпаття".
По четвертому питанню
Затвердити список осіб, які визнані членами ради фонду:
1.Рязанцев В. В. - Голова ради фонду
2.ФугельВ.Г.-член ради фонду.
3.Турчинський Т.Р.-член ради фонду.
4.Рябов С.В.-член ради фонду.
5.Гладка Н.Б.-член ради фонду.
6.Блащак Н.С.-член ради фонду.

джерело: Адміністратор
2008-02-14 11:11:31


Читайте також:

Відбулися збори засновників
Відбулися збори засновників Затвердження підсумків року
Відбулися збори засновників Затвердження підсумків року
Відбулися збори засновників
Відбулися збори засновників
Відбулися збори засновників
Відбулися збори засновників Затвердження підсумків року
Відбулися збори засновників
Відбулися збори засновників Затвердження підсумків року
Відбулися збори засновників Затвердження підсумків року
Відбулися збори засновників
Зміна адреси адміністратора
відбулись збори засновників
відбулись збори засновників
Відбулися збори засновників
Відбулися збори засновників
Виписка з індивідуального пенсійного рахунку
відбулись збори засновників
Недержавний пенсійний фонд "Прикарпаття" звітує за 2007 рік
відбулися збори засновників
відбулись збори засновників
Пенсійні виплати
Відбулись збори засновників
НПФ "Прикарпаття" - лідер економічного прогресу
відбулись збори засновників

 

 

ВНПФ “Прикарпаття” Свідоцтво  про реєстрацію фінансової установи
ПФ №35 видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.05.2005 перевидане 18.01.2016 року